هیــــچ عملی در دنیا گم نمی شود

هیــــچ عملی در دنیا گم نمی شود، 
کسانی که به شما بدی می کنند در نهایت روزگار جواب آنها را خواهد داد، 
شما نیز هر آنچه که میفرستید بسویتان باز خواهد گشت حتی اگر به کوچکی سنگ ریزه ای باشد. 
پس خوب باشید و به دیگران نیکی کنید

/ 0 نظر / 14 بازدید